Svi smo mi osobe... Mi nismo naša dijagnoza...


Kako radimo?

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Nena ustanova je za smještaj, brigu i skrb o psihički bolesnim odraslim osobama.

Nalazimo se na lokaciji udaljenoj samo 45 min. vožnje od Zagreba, na adresi Zgališće 50, 10342 Dubrava.
Vaš dom se nalazi na 1500m2 zelene površine sa oko 950m2 stambene površine.
U našem Domu obilježavamo razne događaje vezane uz cijelu godinu kao što su blagdani, proslave rođendana, imendana, priredbe, predavanja, dočeka nove godine itd. Također organiziramo izlete prema mogućnostima doma i interesima korisnika.

Dom Villa Nena

Dom za psihički bolesne odrasle osobe